25 de desembre, 2008

MANDALA - NADAL 2008

He pintat aquest mandala que us regalo avui 25 de desembre de 2008. Bon solscisi d'hivern.

17 de desembre, 2008

HEM TOMBAT LES 65 HORES

Podem dir que la dreta europea no s'ha sortit amb la seva, i que els treballadors podrem gaudir d'aquells drets que tant esforços i lluites ens han costat.

Deixeu-me penjar una petita medalla, dons vaig presentar al ple del meu Ajuntament una Moció sobre les 65 hores, en la qual va abstenir-se, com no, CIU, va votar a favor ERC, i GxC va donar dues abstencions i un vot en contra. Finalment la moció va prosperar degut a les abstencions.
El regidor de GxC va explicar el seu vot negatiu a la moció en pro de la llibertat que els treballadors han de tenir de treballar tot el que vulguin. Quina llibertat té aquell que necessita mejar davant d'un empresari que el vol explotar? Hem de tirar enrera i arribar fins als temps de l'esclavitud? Com es pot argumentar en pos de la llibertat un combat tant desigual? Només amb una visió neoliberal és clar. Els socialistes creiem en la justícia social, en la igualtat d'oportunitats, en la llibertat.

"Maria Badia, l'eurodiputada del PSC assegura que la votació d'avui "representa un triomf de tots els treballadors europeus" i demostra "el paper decisiu de l'Eurocambra en qüestions que afecten de manera directa la ciutadania"

La secretària de política internacional i europea del PSC i eurodiputada, Maria Badia, s´ha felicitat avui per la posició contrària del Parlament europeu a la Directiva d´ordenació del temps de treball, més coneguda com la Directiva de les 65 hores, i ha destacat el paper dels socialistes europeus en rebuig d´una normativa "del tot regressiva".

Segons Badia, la votació d´avui "representa un triomf de tots els treballadors i treballadores d´Europa" i demostra "el paper decisiu de l'Eurocambra en qüestions que afecten de manera directa la ciutadania" .

Tanmateix, l'eurodiputada socialista ha reivindicat el treball dut a terme pel ponent de l´informe, el socialista Alejandro Cercas, que després de llargues negociacions ha aconseguit el suport de la majoria absoluta del Parlament Europeu. Finalment, Maria Badia ha conclòs que, amb el rebuig a la directiva de les 65 hores, "hem aconseguit reforçar la legislació laboral del conjunt de treballadors i treballadores de la Unió, que a partir guanyaran en protecció i seguretat".

08 de desembre, 2008

INTENVENCIÓ AL PLE D'APROVACIÓ INICIAL DEL POUM DE CABRERA DE MAR


No ens agrada el seu POUM.


En la seva proposta, la que avui ens presenta per aprovació inicial vostè i el membres de seu equip de govern, està ben clar que no han pensat en les persones ni en les seves necessitats. No han pensat en elles i no les han deixades participar. A més, el seu POUM no respecta el medi natural i significa un pas enrere en la protecció del patrimoni arquitectònic i cultural de Cabrera.


La seva proposta de POUM, Sr. Borràs, ha estat elaborada amb precipitació, seguint el dictat pels promotors urbanístics i immobiliaris, i només respon al criteri de maximitzar les seves expectatives il•limitades de guany a través de la transformació el valor del sòl. Vostès no han volgut, o no han sabut, o no els han deixat, trobar el punt d’equilibri entre aquestes expectatives lucratives, les necessitats reals dels veïns i la conservació del patrimoni natural de Cabrera de Mar.


Vostès han actuat amb precipitació, sense deixar participar als veïns. Tenen por de no arribar a temps, de què se’ls hi escapi l’oportunitat de deixar als promotors el terreny trillat perquè pugin assegurar una bona collita, d’esquenes a les legítimes expectatives de benestar social i d’interès culturals dels veïns actuals i a costa de les futures generacions.


A la recta final, han presentat esmenes a la seva pròpia proposta inicial, que s’ha convertit en una panòplia de diversos documents de planejament inconnexos i contradictoris, que s’incorporen a la proposta inicial, de tot lo qual només han facilitat als grups de l’oposició i al CAUM dos documents: un CD amb la proposta inicial (on constaven pàgines que pertenyien a l'ajuntament de Mollerussa) i una presentació en PowerPoint amb explicacions genèriques sobre les seves esmenes, a partir de les quals és molt difícil quantificar fins a on volen arribar amb el seu urbanisme de creixement il•limitat.


Això és el que avui vostès ens presenten per l’aprovació inicial. No han tingut temps ni ganes de fer un document refós de tots aquests documents, o no l’han volgut fer perquè, simplement, no els interessa. La seva proposta resulta ser una juxtaposició d’actuacions inconnexes, que no responen a un model concret, i el que podem dir és: en primer lloc, que en els seus trets generals la seva proposta està a les antípodes d’un urbanisme “socialment compromès” i “ambientalment sostenible”, que és el que nosaltres, el grup del PSC, volem per a Cabrera i pels cabrerencs, i en segon lloc, que la seva proposta no s’ajusta ni tant sols als objectius del planejament marcats a l’avenç del POUM.


Vostès han intentat guanyar el vot favorable dels partits de l’oposició a canvi d’un plat de llenties, les petites concessions que ens han ofert a canvi de claudicar. Però la gent del PSC de Cabrera no està disposada a claudicar en un tema tant important com aquest. Vostès pretenen que l’oposició signi avui aquí un xec en blanc, en el qual vostès puguin afegir després la xifra que millor els convingui. Però això, nosaltres, la gent del PSC, no ho farem.


El seu POUM està en les antípodes de la nostra proposta, segons els paràmetres que hem exposat en les esmenes que hem presentat, la qual hauria de ser el punt de partida d’un procés de debat i de participació ciutadana que culminés en l’elaboració d’una proposta de consens.


Intentaré explicar amb major detall, però breument, que és el que observem en la seva proposta des del punt de vista de la nostra posició. I ho faré començant pels temes més importants, deixant per després algunes qüestions de detall:


Escenari 2022 de població resident


L’Avenç del POUM marca com objectiu 6.810 habitants residents per l’horitzó de l’any 2022, que representa acollir 2.503 habitants més a partir de l’any 2006, que és el seu punt de partida inicial. Això vol dir un increment del 58,1% quan només el 30% d’aquest valor es pot explicar en funció del creixement vegetatiu. Per tant, s’ha d’entendre que l’Avenç del POUM pretén amb l’altre 70% de la seva futura capacitat d’acollida fixar a Cabrera a prop de 1.800 habitants de fora, que seria bàsicament moviment migratori provinent de l’àrea metropolitana i de l’estranger. Considerem excessiu aquest escenari. No podem acceptar l’opinió del govern municipal de què això és un creixement moderat, perquè no ho és, però dintre d’un procés real de participació pública podríem acceptar aquest objectiu del POUM (6.810 habitatges) com un objectiu compartit de creixement raonable per a Cabrera.


El problema és que la proposta que vostès ens fan avui aquí no s’ajusta a aquest objectiu de 6.810 habitants residents. Si més no, en la seva proposta inicial d’ordenació vostès pretenen construir 1.326 nous habitatges, xifra que amb les seves esmenes d’última hora podria arribar a ser superior a 1.518 nous habitatges. En el supòsit desitjable de no incrementar més la població de segona residència (ara és ja del 32%), la proposta d’ordenació que vostès ens fan significaria arribar a un parc de 2.738 vivendes de primera residència amb la proposta inicial, que ultrapassaria la xifra de 2.930 amb les seves últimes esmenes. Per tan, la proposta de POUM que ens fan, considerant una mitja de 3,05 persones per cada habitatge, comporta una població de primera residencia de 8.351 habitants residents per a Cabrera amb la proposta inicial, que pot arribar a més de 8.937 amb les seves últimes esmenes. Es dir, la proposta de POUM que vostès presenten al ple per aprovació inicial incrementa en més de 2.127 habitants l’objectiu marcat per l’Avenç del POUM, o dit d’altra forma, la seva proposta s’allunya més d’un 31% de l’objectiu. Vostès demostren no posar límits al “negoci del totxo”.


Necessitats d’habitatge


Donant per bo l’objectiu dels 6.810 habitants residents de l’Avenç del POUM, seria suficient construir fins l’any 2022 un total de 821 habitatges de primera residència, quan vostès en la seva proposta inicial en pretenien construir 1.326 i ara, amb les darreres esmenes, més de 1.518.A la memòria social de la seva proposta de POUM vostès no han fet cap mena d’anàlisi de les necessitats d’habitatge assequible. Però nosaltres, la gent del PSC, sí ho hem fet, a partir de les dades del padró municipal del 2007. I d’aquí es desprèn que una xifra raonable d’habitatge estaria situada entre 370 i 500 habitatges de preu assequible, que és un ventall superior al mínim que marca la Llei de Dret a l’Habitatge. Com, d’acord amb l’objectiu dels 6.810 habitatges de l’Avenç del POUM, el parc d’habitatges necessaris de primera residència l’any 2022 seria de 2.233 habitatges per a residents, construint uns 400 de preu assequible arribaríem a tenir el 18%, complint sobradament la Llei de Dret a l’Habitatge que marca un mínim del 15% abans del 2027.


Segons un model de creixement sostenible, no s’han de construir més habitatges dels que calen. Nosaltres estimem que 400 de preu assequible i uns altres 421 de preu lliure (821 en total) seria suficient per acollir la població resident que marca l’objectiu de l’Avenç del POUM.


Per tant, no entenem que vostès vulguin construir 1.518 nous habitatges. Aquesta xifra que vostès desitgen desesperadament aconseguir per a satisfer les expectatives dels promotors, a costa de massificar el casc urbà, de duplicar el número d’habitatges per parcel•la en polígons d’actuació en sol urbà (com pretenen fer a La Pineda, Can Vilardaga, Sant Sebastià i Sant Joan de Munt), d’urbanitzar nou territori avui agrícola i d’ocupar el perímetre de protecció del patrimoni de Cal Conde no té cap mena de justificació a partir de les necessitats socials dels Cabrerencs.


Equipaments i cohesió territorial


Observem que en la seva proposta de reserves per equipaments manca un compromís de localització concreta d’equipaments fonamentals en aquelles zones que més ho necessiten, com per exemple el d’un centre d’educació secundària, que caldrà compartir amb Vilassar. Nosaltres considerem que la ubicació d’aquest centre escolar per sota de l’autopista, a mig camí entre el centre urbà i el Pla de l’Avellà, relativament a prop del centre escolar d’educació infantil i primària actualment existent, relligant aquests equipaments escolars i altres de caràcter cultural i esportiu a través d’una via cívica d’interconnexió dels dos nuclis de població, serviria per a potenciar la seva mútua relació i ajudaria a aconseguir la cohesió territorial del municipi.


Preservació dels espais naturals


Nosaltres, la gent del PSC, creiem que el POUM s’ha de comprometre en la necessitat de preservar l’estat natural de les rieres com elements bàsics del sistema de recàrrega dels aqüífers, d’aportació de sorra a les platges i com a corredors biològics. Considerem que també caldria establir una franja perimetral al Parc Natural lliure d’urbanització.


En la seva proposta de POUM no veiem res de tot això. Ben al contrari, vostès proposen la urbanització dels pocs torrents i rieres que encara queden lliures, al plantejar nous vials ocupant el tram encara verge del torrent de Ca l’Ignasi i la riera de Cabrera entre el centre urbà i la platja. Igualment, veiem que proposen ampliar la urbanització de La Pineda, avançant en direcció al Parc Natural.


Encaix en els projectes comarcals i metropolitans


Observem també que en la definició del model de mobilitat urbana i del sistema local de comunicacions de la seva proposta de POUM, vostès no han tingut en compte les previsions i els projectes del Pla Territorial de la Regió Metropolitana ni del Pla Estratègic Maresme 2015, desaprofitant l’oportunitat de què els grans projectes territorials i comarcals de comunicació serveixin per a permeabilitzar la barrera que actualment representen l’autopista i la carretera d’Argentona, la qual impedeix resoldre adequadament la interconnexió del nucli del Pla de l’Avellà amb el centre urbà. Tots aquests aspectes generals que vostès no volen o no saben resoldre són prou importants i demostren que vostès no tenen un model coherent de desenvolupament urbà. Vostès no han volgut promoure un procés autèntic de participació pública que impliqués als veïns, i el resultat és aquesta proposta unilateral que vostès ens duen al ple, en la que manca un mínim consens respecte als aspectes bàsics de la proposta, que resulta incoherent i totalment mancada de concreció.


Altres aspectes


A part d’aquests aspectes generals hi han altres detalls de la seva proposta que no queden concretats: Què és el que vostès volen fer amb l’edifici de la cooperativa agrícola? Incorporen finalment l’ordenació de cal Cal Conde al POUM? En el document d’aprovació inicial de juliol de 2008 de l’equip redactor, que ens han facilitat en el CD, no s’inclouen els 112 habitatges de la modificació puntual, però en el document d’esmenes vostès manifesten que s’incorpora la nova ordenació aprovada per l’Ajuntament. En què quedem? Quin és el número definitiu d’habitatges que vostès volen fer a La Pineda, Can Vilardaga, Sant Sebastià i Sant Joan de Munt com a resultat de la seva decisió de duplicar el número d’habitatges permès per cada parcel•la? Quina és l’activitat a què es vol destinar el nou sector urbanitzable no delimitat situat a la carretera d’Argentona que ha sorgit per sorpresa en el últim moment. Vostès diuen que està reservat per activitats econòmiques, però no concreten si aquestes són de caràcter industrial, terciari o per equipaments generals. Hem sentit que es tracta d’una planta de compostatge. És això cert? Necessitat d’un document refósLa veritat és que resulta difícil saber quina és la proposta que vostès sotmeten a votació, en no haver redactat un document refós.


En el seu document “Esmenes introduïes en el document del POUM per aprovació inicial” llegim que “el document redactat per a l’aprovació inicial municipal ha estat objecte, en relació al document lliurat a l’ajuntament amb data de juliol de 2006, d’un conjunt d’esmenes que s’incorporen a la proposta”, però no hi ha manera de saber què és el que d’aquestes esmenes queda reflectit en el CD que ens han facilitat als grups municipals i al CAUM, i què és el que no queda recollit en el CD sinó en altres documents de planejament i documents annexos, com s’indica en el document d’esmenes, i que tot i formar part de la proposta que sotmeten avui a votació no ens han facilitat, de forma que no sabem realment quina és la seva proposta concreta.


El millor que vostès podrien fer és retirar la seva proposta. I en el cas que vostès no la retirin i la sotmetin a votació, el nostre vot serà desfavorable.

03 de desembre, 2008

Urbanisme retorna el Conveni de Cal Conde

La Comissió Territorial d'Urbanisme ha dictat Resolució de Suspendre l'aprovació definitiva de la Modificació Puntual del Pla general d'ordenació en l'àmbit del sector de Cal Conde, de Cabrera de Mar, promoguda i tramesa per lAjuntament, fins a la presentació d'un text refós, per triplicat, verificat per l'òrgan que ha atorgat l'aprovació provisional de l'expedient (EL PLE).

Entre moltes altres prescripcions, cal acreditar el tràmit d'exposició pública del conveni, tràmit que el govern es va saltar per enviar-lo a la comissió a tota velocitat.

El PSC la ser la única força que va votar en contra de l'esmentat conveni.

US EXPLICARÉ AMB MÉS DETALL ELS TERMES DE LA RESOLUCIÓ QUE VA ARRIBAR A L'AJUNTAMENT EL 24.11.2008, I QUE NO VAIG TENIR A LES MEVES MANS FINS AHIR DIA 2.12.2008.

FELICITO A LA PLATAFORMA D'OPINIÓ CÍVICA DE CABRERA DE MAR PER SEU CORATGE PER DENUNCIAR L'ESMENTAT CONVENI. CONTINUAREM PARLANT I CELEBRANT LA DECISIÓ DE LA COMISSIÓ D'URBANISME DE BARCELONA.